avda otamatik silaha yasal kaç fişek konulmalı

(1/3) > >>

Uğur DÜZGEN:
şimdiye kadar otamatik tüfeklerdee avda silahın içinde bulunan fişek sayısıı 2+1 olarak biliyodummm dün ali biberdinçin ayvalık domuz avını izlerken buu sayıı 1+1 olduğunu söyledii sizz nasıl biliyosunuz ben yanlışmıyım yeni düzenlemelermi var avcıların haberi yokk  yorumları bekliyorum  saygılarr

Aykut SEÇKİN:
1+1 diye bir düşünceleri var arkadaşların ama bunu yapamazlar neden dicekseniz otomatik tüfek üretenler buyüzden batabilir biraz sıkar diyorum

Osman DÖŞLER:
Son zamanlarda bazı avcı arkadaşlarımızın Av esnasında Av tüfeklerinde Haznede 2 fişek ve fişek yatağına bir fişek sürerek avlandıkları sırada yapılan denetimlerde haklarında yasal işlem yapılması ve konu hakkında Forumda sık sık sorular sorulması nedeni ile durumu ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ ne sormamız neticesinde aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır...

Avcı Arkadaşlarımızın konuya dikkat etmelerini ve denetimlerde zor durumda kalmamaları için bilgilendirmeyi paylaşmak istiyorum...
--------------------------------------------------------------------------------
SAYIN TUNCAY KANDEMİR;

Otomatik yarı otomatik tüfeklerin haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış olmasına rağmen, bu tüfeklerde iki fişekten fazla bulunmasının kabahat unsuru olup olmayacağı hususundaki görüş isteminizi içerir yazınız incelenmiştir.
  4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 6/2 maddesinde “…..haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz.” hükmünün yer aldığını, bu durumda haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmış yivsiz av tüfeklerinin namlusuna ayrıca bir mermi konulmasının yasal olup olmayacağına ilişkin yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere son zamanlarda az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yeryüzünde, av hayvanlarının yaşama alanları tahrip edilmiş, su kaynakları kirletilmiş veya yok edilmiş, bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaçlar ve yasadışı avcılık ile adeta birçok tür günümüzde neslini devam ettiremeyecek duruma gelmiştir.
Bu felsefe ile hazırlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu av ve yaban hayvanlarını ve yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Kanun taslağı hazırlanırken av ve yaban hayatının korunmasına yönelik ülkemizin imza atarak yükümlülük altına girdiği uluslar arası sözleşmeler ve mevzuat dikkate alınarak kanun metni hazırlanmıştır.
   Taraf olduğumuz Avrupa'nın  Yaban  Hayatı  ve  Doğal Yaşama Ortamlarının  Korunması  Sözleşmesi (Bern) 01 Eylül 1984 tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir
   İlgili sözleşmenin 8. maddesinde “III numaralı ek listede belirlenen ve II numaralı ek listede belirlenmiş olup, 9’uncu madde uyarınca istisnalar uygulanması söz konusu olan yabani fauna türlerinin yakalanması ve öldürülmesi konusunda ise, Âkit Taraflar, bu türlerin popülasyonlarının yerel olarak yok olmasına veya ciddi şekilde tedirgin edilmesine neden olacak her türlü ve özellikle IV numaralı ek listede belirlenen yakalama ve öldürme yollarının ve araçlarının kullanılmasını yasaklayacaklardır” hükmü yer almaktadır.
   Sözleşmenin Ek 1V. maddesinde ise yasaklanmış öldürme araçları ve metotları belirtilmiş olup burada Akit Tarafların “İki mermiden fazla alabilen yarı otomatik veya otomatik silahları avlanmada yasaklayacakları yönünde hüküm bulunmaktadır”.
   Dolayısıyla 4915 sayılı Kanunu 6/2 maddesinden anlaşılması gereken, otomatik, yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin iki mermi alacak şekilde sınırlandırılma yapılarak avda kullanılması, avlanırken bu yasal mevzuata uyulması gerekmektedir. Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırma yapılan yivsiz av tüfeklerinin namlusuna üçüncü bir fişeğin koyulması ise gerek 4915 sayılı Kanunun 6/2 maddesine gerekse yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan ülkemizin Akit Taraf olduğu Bern sözleşmesi gereği yasal değildir.
Rica ederim.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Osman DÖŞLER:
Orman bakanlığı Av ve Yaban Hayatı yetkilisi ile bu konu telefonda da konuşuldu.
 2 den fazla fişek kullanılmaz diye.Orada hazne kastedilmiştir, avcı 2 tane hazneye koyar, ava çıkınca haznedeki fişeği yuvaya verir öyle avlanır.
Yukarıdaki bilgi edinme kanununa göre alınan bir belgedir. Resmi özellik taşımaktadır.
2012-2013 MAK kararlarında bu durum açığa kavuşturulmalı  2 fişek mi yoksa 2+1 fişek mi karar verilmelidir.

Dr.Özer ÖKSÜZ:
Ben bıldırcın avında 14 Ağustosta Çankırı'da denetlendim.Yarı otomatik tüfeğimde 2 fişek haznede 1 fişek namluda vardı.Bir sorun çıkmadı.Bu durum  yasal olmalı ki denetleme tutanaklarına da yazıldı.Ben de ava devam ettim...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa